Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου & Δήλωση Απορρήτου

Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων, όπως καθορίζεται απο το EU General Data Protection Regulation (GDPR) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι η εταιρία:

Gibon d.o.o. (Elegrina.gr)
Προέκταση Αγ. Δημητρίου 201
54638 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2311 320258

Η εταιρία Gibon d.o.o. , Elegrina.gr ως διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναλαμβάνει να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται όλα τα αποκτηθέντα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το GDPR και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Όταν παραγγέλνετε προιόντα σε ένα on-line κατάστημα.

 • Κατά την εγγραφή ως νέος χρήστης.

 • Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη.

 • Σε προσωπική επικοινωνία με τον πελάτη.

 • Σε επικοινωνία με τον πελάτη μέσω e-mail.

Ποια προσωπικά δεδομένα λαμβάνουμε?

Η εταιρία Gibon d.o.o. (online store Elegrina.gr) για λόγους εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υπηρεσίων της, θα αναζητήσει και αποθηκεύσει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα :

 • Όνομα και επώνυμο,

 • Διεύθυνση παράδοσης και περιοχή,

 • e-mail,

 • Username,

 • password σε κρυπτογραφημένη μορφή,

 • τηλέφωνο επικοινωνίας,

 • άλλα στοιχεία που οικιοθελώς ο χρήστης θα παραθέσει στην φόρμα παραγγελίας στο Elegrina.gr.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτετε συμπληρώνοντας την φόρμα παραγγελίας / ενημέρωσης / εγγραφής είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης. Σε περίπτωση που δεν αναγράψετε τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Η εταιρία Gibon d.o.o. δεν είναι υπεύθυνη για την σωστή καταγραφή των στοιχείων σας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Λόγος συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Αγορά στο online κατάστημα:
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την αποστολή μιας παραγγελίας. Με τα προσωπικά σας στοιχεία εκδίδεται η απόδειξη αγοράς και το συνοδευτικό αποστολής (voucher) της courier. Δεν χρησιμοποιούμε τις καταχωρημένες πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας στο μέλλον.

Λογαριασμός Χρήστη:
Στον λογαριασμό χρήστη,αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την έγκριση των χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ή να διαγραφούν από τους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν.

E-mail:
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για να αποστείλουμε ενημερωτικό e-mail. Δεν χρησιμοποιούμε τις καταχωρημένες πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας στο μέλλον.

Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σε αρχές επιβολής του νόμου και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως απαιτεί ο νόμος  και είναι απαραίτητα για την πρόληψη, διαπίστωση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εταιρίες για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του General Data Protection Regulation (GDPR), έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα αντιγράφετε.

 • Να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά είναι ελλειπή ή λανθασμένα.

 • Να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ειδικά εάν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα ή έχουν υποστεί επεξεργασία με την συγκατάθεσή σας, έχετε ανακαλέσει τη συναίνεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους.

 • Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων, ιδίως εάν αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους (κατά την περίοδο που μας επιτρέπετε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών). Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Εαν έχει λήξει η προθεσμία αποθήκευσης των δεδομένων, πρέπει να επιβληθούν νομικές κυρώσεις.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Κατά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων σας ή για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, στο e-mail:info@elegrina.gr. Η αίτησή σας θα εξεταστεί και θα απαντηθεί σύμφωνα με το GDPR.

Διάρκεια διατήρησης δεδομένων δεδομένων

Εφόσον  έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την συγκεκριμένη χρήση των δεδομένων σας, η περίοδος διατήρησης είναι: μέχρι να ακυρώσετε.

Σύμφωνα με το άρθρο 6β του GDPR περί επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων – όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (περίοδος διατήρησης: 10 χρόνια), ή για την εφαρμογή μέτρων μετά από αίτηση ενός ατόμου πριν από τη σύναψη της σύμβασης (περίοδος διατήρησης: 5 χρόνια).